Revitalizace brownfieldu OSP Karviná

Místo: Karviná, ČR

Vytvoření konceptu pro nevyužité území nedaleko centra Karviné v blízkosti průmyslového areálu Kovona, sídliště Hranice a areálu středních škol. Urbanistické řešení plochy navazuje na okolní hmotové a funkční celky, spojuje a uspořádává je. Současně dodává nové prvky modrozelené infrastruktury v doplnění o nové funkce v území jako jsou řemeslné dílny, školka, restaurace, drobné řemeslné provozy doplňuje okolní monofunkční oblasti.

Studie

Další projekty

© 2013–2020, Fialaarchitects.com
Designed by Kubátko