Zahrada paměti

Místo: Doubrava, ČR

Realizace: 2019

Urbanistická vize rehumanizace a renaturalizace obce Doubrava postižené hornickou činností převážně poklesy terénu v desítkách metrů a vysídlením tisíců obyvatel.

Vize řeší jednotlivé problematické části území, některé z nich ponechává živlům přírody, některé části definuje znovu s jiným funkčním využitím, vzájemně je propojuje a vytváří synergii.

Středobodem vize je zahrada paměti.

Východně od zámeckého návrší směrem k poklesovému jezeru Kozinec se nachází rozlehlá oblast, jenž byla jednou z hlavních obydlených oblastí Doubravy. V krajině zůstala stopa po osídlení v podobě ovocných stromů vysázených podél hranic pozemků, viditelných také v katastrální mapě.

Navrhujeme přetvořit tuto oblast na živý památník připomínající devastační vliv poklesů na rozvoj obce. Parcely bývalých zahrad by byly osazeny každá jiným druhem květin tvořící barevné květinové pole.

V místech, kde se nacházely obytné domy, vytváříme solitérní objekty, tvarem odpovídající bývalým usedlostem, v bílé barvě, zvednuté do výšky, ve kterých se původně nacházely. Objekty budou levitovat na proskleném přízemí a budou sloužit jako expozice, popřípadě zázemí zahrady paměti.

Zahrada, jako výrazný kulturní krajinný prvek, bude pěšími chodníky propojena se skanzenem hornického života i s oblastí Kozince s kempem a naučnou stezkou.

Urbanistická vize

Další projekty

© 2013–2020, Fialaarchitects.com
Designed by Kubátko